ramiai be vėjo audros aky
visur be čia - visur savy